บริษัทอินชา จัดตั้งขึ้นในปี 2555

เพื่อดำเนินธุรกิจเนื้อวัวสดของประเทศไทย

เริ่มขึ้นโดยผ่านประสบการณ์การดูแลวัวกว่า 3 ชั่วอายุคน จากการเป็นฟาร์มเลี้ยงวัวที่จังหวัดอ่างทอง
สู่โรงงานชำแหละและตัดแต่งคุณภาพสูงพร้อมส่งออกที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยบริษัทได้ร่วมมือกับเกษตรกรไทยในการ เลี้ยงวัว
พัฒนาสายพันธ์ ควบคุมคุณภาพเนื้อวัว ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย และมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้เนื้อวัวที่สด สะอาด
สามารถมั่นใจในคุณภาพของเนื้อวัว เพื่อการจำหน่ายในประเทศและการส่งออก

โรงงานมาตรฐาน

โรงงานชำแหละและตัดแต่งของบริษัทอินชา

เป็นโรงงานที่มีมาตรฐานสูงสุดอันหนึ่ง ของไทยผ่านมาตรฐานความสะอาดปลอดภัย GMP
สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

สินค้ามีมาตรฐานความสะอาดผ่าน อย. ทุกสินค้า
และเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
มีมาตรฐาน HALAL

ควบคุมสินค้ามาตรฐานส่งออก มี Est. Number
ตัวเลขเพื่อการส่งออก

เนื้อวัวไทยคุณภาพสูง

จากฟาร์มปลอดโรค เลี้ยงด้วยมาตรฐาน

ใช้อาหารสะอาดปลอดภัย ไม่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดงโดยมีการตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดงทั้งก่อนออกจากฟาร์มและที่หน้าโรงชำแหละ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

มี 4 สายพันธุ์ที่ให้เนื้อวัวคุณภาพ ได้แก่

  • - วัวเนื้อพันธุ์ชาโรเลส์ (Charolais) วัวเนื้อพันธุ์ผสมไทย – ฝรั่งเศส
  • - วัวเนื้อพันธุ์วากิว (Wagyu) วัวเนื้อพันธุ์ผสมไทย – ญี่ปุ่น
  • - วัวเนื้อพันธุ์แองกัส (Angus) วัวเนื้อพันธุ์ผสมไทย – อเมริกัน
  • - วัวเนื้อพันธุ์บราห์มัน (Brahman) วัวเนื้อพันธุ์ผสมวัวพื้นเมืองของไทย - ยุโรป