OUR STORY

From Three Generations


ประสบการณ์การทำงานในวงการเนื้อวัว จากรุ่นสู่รุ่นกว่า 3 อายุคน

ประสบการณ์การทำงานในวงการเนื้อวัว จากรุ่นสู่รุ่น กว่า 3 อายุคน

 

บริษัทอินชาเริ่มจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านเนื้อวัวไทยแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์การในวงการเนื้อวัวของไทยกว่า 3 รุ่นอายุคน เริ่มต้นจากการเป็นฟาร์มเลี้ยงวัวที่จังหวัดอ่างทอง อำเภอป่าโมก สู่โรงงานผลิตและแปรรูป มาตรฐานสูงสุด คุณภาพส่งออก ณ จังหวัดอ่างทอง ผ่านมาตรฐาน GHP HALAL Est อย.